MILJØVENNLIG • LØNNSOM • UTEN KLOR

Chemco lanserer to nye produkter!
VigorOX 15% og VigorOX 5% er godkjent av Statens legemiddelverk for bruk i akvakulturanlegg.

BRUKSOMRÅDER:

Brønnbåter
Arbeidsbåter
Notvaskeri
Settefisk
Matfisk
Slakteri
Prosessering

VigorOX 5%

VigorOX 5% er velkjent

Godkjent av Statens
legemiddelverk for bruk
i akvakulturanlegg

Dokumentert effektivt

Miljøvennlig og lønnsom

Uten klor

VigorOx 15%

VigorOx 15%  er eneste
Pereddiksyre desinfeksjon
i 15% styrke!

3 ganger så effektiv!

Godkjent av Statens
legemiddelverk for bruk
i akvakulturanlegg

Miljøvennlig og lønnsom

Uten klor

Kontakt oss!

Eivind Solheimsnes
Daglig Leder
+47 982 13 075
eivind.solheimsnes@chemco.no