Velkommen til Chemco!

Chemco AS er et norsk distribusjonsselskap for kjemikalier og tekniske løsninger i forbindelse med dette. Firmaet ble etablert i 1985 og distribuerer varer langs hele kysten fra Rogaland til Finnmark.

Chemco har vært en av pionèrene i utvikling og bruk av hydrogenperoksid til behandling av laks og ørret. I dag er selskapet godkjent legemiddelgrossist både i Norge og på Island.

Produktporteføljen er økende og løsninger for desinfeksjon innen havbruk, fiskeri og næringsmiddelindustri er i fokus sammen med distribusjon av legemidler.