Aircode

Luftrensing

Aircode™ lager ionisert luft som binder seg til partikler i luften og bidra til å desinfisere, fjerne og bryte ned luftbårne partikler, bakterier, soppsporer og virus.

Aircode™ produktene lages i en rekke størrelser og utforminger enten det er for å integreres i ventilasjonsanlegg eller for å stå som selvstendige enheter.

Aircode™ RX-100

For små rom, bil/buss

Plassering: løst evt. vegg eller tak
Spenning: 230V, 50Hz + 12V
Antall rør: 1
Størrelse på rør: 6 cm
Energiforbruk: 10 watt
Vekt: 0,5 kg
Mål mm: l-215/b-70/h-70

Aircode™ CX-100

For mindre rom

Plassering: vegg eller tak
Spenning: 230V, 50Hz
Antall rør: 1
Størrelse på rør: 35 cm
Energiforbruk: 35 watt
Vekt: 5 kg
Mål mm: l-520/b-166/h-144

Aircode™ CX-200

For større rom

Plassering: vegg eller tak
Spenning: 230V, 50Hz
Antall rør: 2
Størrelse på rør: 35 cm
Energiforbruk: 20 watt
Vekt: 5,5 kg
Mål mm: l-565/b-165/h-165

Teknologien bak Aircode™.

For å forklare teknologien tar vi en tur tilbake til kjemitimene. Husker du når man satt en katode og en anode i en saltløsning? Resultatet var elektrolyse, hvor saltet ble spaltet i ioner. Dette er prinsippet bak Aquacode™ og Aircode™.

I Aircode™ maskinene bruker man høyspenning for å ionisere luftmolekyler. Alle luftbårne partikler som kan ta opp eller gi fra seg et elektron og som føres over elektronrørene i maskinen vil skifte form. Et oksygenmolekyl vil ta opp et elektron og bli til O2 minus, anion. Mens et Hydrogenmolekyl blir til H pluss. kation.

Dette medfører at patogener som går igjennom maskinen blir direkte destruert. Men hovedvirkningen er at alle ionenene som kommer ut av maskinen vil binde seg til partikler i rommet. De ioniserte partiklene vil så enten oksideres (elektron frigjøres) eller reduseres (elektron tas opp), men uansett vil partiklene klogge seg og falle til gulvet.

Hvor effektivt er systemet?
Man bruker ionisering av stort sett alle rom som skal være støvfrie.

Virker det desinfiserende?
Absolutt, man har i en rekke studier sett svært god effekt på sykehussmitte, i forhold til bakterier og virus. En stor fordel med systemet er at det ikke skiller mellom resistente og ikke resistente bakterier.

Som en ekstra bonus så bidrar ioniseringen til å fjerne vond/ubehagelig lukt.

Finnes det noen ulemper med Aircode™?
Alle systemer som opererer med høy spenning, produserer en viss mengde ozon. Om du ikke var klar over det, så gjør til og med PCen din det. Så selv om Aircode™ har en balansert produksjon av både positive og negative ioner, noe som gjør at det dannes mindre ozon, er det viktig å ikke ha Aircode™ maskinene i rom med lite luftgjennomstrømning. Det er også en fordel å ikke sette aircode maskinene opp rett ved luftuttak.

Chemco tilbyr Aircode™ systemer som kan settes opp som løse maskiner i rom eller mer permanente løsninger hvor det bygges inn i ventilasjonen. Uansett vi har løsninger som er rimelige investeringer for enhver fabrikk eller et kontor som ønsker et renere miljø, uten luftbårne patogener og allergener.

Aircode™ CX-600

Flyttbar enhet

Plassering: flyttbar
Spenning: 230V, 50Hz
Antall rør: 5
Størrelse på rør: 35 cm
Energiforbruk: 150 watt
Vekt: 11 kg
Mål mm: l-450/b-280/h-410

Aircode™ AC-550

For tilkobling til ventilasjonsanlegg

Spenning: 110VAC, 60Hz
Antall rør: 1-5
Størrelse på rør: 50 cm
Energiforbruk: 35 watt
Vekt: 7,2 kg
Mål mm: l-645/b-306/h-215