Aquacode

Elektrokjemisk
aktivert vann

Aquacode representerer en banebrytende teknologisk nyhet innen sterilisering, desinfeksjon og rensing.

Produktet er basert på kjent teknologi, men til forskjell fra konkurrerende produkter har Aquacode sine lektrolyse reaktorer et patentert membransystem som gir en unik separering mellom Anolyte og Katolyte i hver sine produksjonskammer. Dette hindrer de to vannstrømmene fra interaksjon og unngår dannelsen av natrium hypokloritt som gir dårligere effekt slik man ofte ser hos andre elektrolyse celler. Utviklingen av dobbelt kammer membran elektrolysator (slik Aquacode bruker) har medført et banebrytende skifte innen sterilisering, desinfeksjon og vannrengjøringsteknologi. Membran elektrolysatorene er unik for firmaene i Aquacode gruppen og er verdensomspennende patentert.

Effekt

Anolyt er elektrokjemisk aktivert vann. Vannet inneholder naturlige Ioner som er svært effektive i å ødelegge bakterier og sopphyfer. Vannet inneholder også HClO som er den mest effektive formen for Klor. Dette gjør at man trenger svært lave konsentrasjoner, for å gjøre en bedre desinfeksjon enn tradisjonelt. 

Miljø

Anolyt produseres på stedet og det dannes ingen stoffer som er miljøskadelige eller toksisk for mennesker eller dyr. Det kan brukes under nøytrale og lett basiske forhold, krever ingen spesiell håndtering og kan slippes ut i alminnelige avfallssystemer. 

Kostnad

Bruk av Aquacode vil kutte betydelig i kostnader til rengjøringskjemikalier, desinfeksjonsmidler, transport, håndtering, spesialutstyr for pumping og bruk av sterke kjemikalier. I tillegg er produktene meget effektive og vil også kunne gi besparelser som følge av bedre kontroll med bakterier, virus eller andre uønskede organismer. 

Bruk

Aquacode har en rekke bruksområder og utgjør et meget potent system system for rengjøring og desinfeksjon. Rask virketid, snilt PH område, god effekt, ufarlige virkestoffer, ingen fare for bleking, muligheten for bruk som væske, is eller som areosol gjør mulighetene mange.